Kantor Bappeda Abdya
Tugas dan Fungsi

Tugas

  1. menyelenggarakan hubungan dengan negara lain atau hubungan kepala negara dengan pemerintah asing (membawa suara resmi negaranya),
  2. mengadakan perundingan masalah-masalah yang dihadapi kedua negara itu dan berusaha untuk menyelesaikannya,
  3. mengurus kepentingan negara serta warga negaranya di negara lain,
  4. apabila dianggap perlu, dapat bertindak sebagai tempat pencatatan sipil, pemberian pospos, dan sebagainya.

Fungsi

  1. Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima.
  2. Melindungi kepentingan negara penerima dan warga negaranya di negara penerima di dalam batas-batas yang diijinkan oleh hukum internasional.
  3. Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima.
  4. Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima, sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim.
  5. Memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara.

Prakiraan Cuaca
Link
logo_bappenas

logo_bappenas

logo_bappeda_aceh

logo_bappeda_aceh
Jadwal Shalat